Svadobný obrad za nočného svitu

Svadobní hostia sa zídu, radujú sa z prítomnosti jeden druhého a v tejto milej atmosfére sa nám pomaly zotmie. Obradné miesto zdobia stovky svetielok a Váš zážitkový svadobný obrad sa môže začať.

172

163

179

257

259